Минерални соли и омекотители

(Е 500 - Е 585)

Номер Химическо наименование
Кратък коментар
Е 500 Sodium carbonates
В малки количества няма данни за нежелани реакции.
Е 501 Potassium carbonates
Няма данни за нежелани реакции.
Е 503 Ammonium carbonates
Дразни лигавиците.
Е 504 Magnesium carbonates
В медицината се използва като антиацидно и лаксативно средство.
Е 507 Hydrochloric acid
В малки количества е безопасна.
Е 508 Potassium chloride
В големи количества може да доведе до язви на стомаха.
Е 509 Calcium chloride
Получава се от морска вода.
Е 510 Ammonium chloride
Трябва да се избягва от хора с нарушена функция на черния дроб или бъбреците. Най-често се използва в продукти от брашно.
Е 511 Magnesium chloride
Естествен минерал.
Е 513 Sulphuric acid
Препоръчва се избягване на употребата й. В някои страни е забранена.
Е 514 Sodium sulphates
Може да наруши водния баланс в организма.
Е 515 Potassium sulphates
Няма данни за нежелани реакции.
Е 516 Calcium sulphate
Получава се от варовик.
Е 518 Magnesium sulphate
Използва се като лаксатив.
Е 519 Cooper sulphate
Естествен минерал.
E 524 Sodium hydroxide
Препоръчва се избягване на употребата му. В някои страни е забранен.
E 525 Potassium hydroxide
Препоръчва се избягване на употребата му. В някои страни е забранен.
E 526 Calcium hydroxide
В малки количества няма данни за нежелани реакции.
E 527 Ammonium hydroxide
Препоръчва се избягване на употребата му. В някои страни е забранен.
E 528 Magnesium hydroxide
Препоръчва се избягване на употребата му. В някои страни е забранен.
E 529 Calcium oxide
В малки количества е безопасен.
E 530 Magnesium oxide
Препоръчва се избягване на употребата му. В някои страни е забранен.
E 535 Sodium ferrocyanide
Няма данни за нежелани реакции.
E 536 Potassium ferrocyanide
Междинен продукт при производството на газ. Има ниска токсичност.
E 540 Dicalcium diphosphate
Препоръчва се избягване на употребата му. В някои страни е забранен.
E 541 Sodium aluminium phosphate, Acidic
Препоръчва се избягване на употребата му. В някои страни е забранен.
E 542 * Bone phosphate
Получава се от кости. Използва се в сухото мляко за кафемашини.
E 544 Calcium polyphosphates
Препоръчва се избягване на употребата му. В някои страни е забранен.
Е 545 Ammonium polyphosphates
Препоръчва се избягване на употребата му. В някои страни е забранен.
Е 551 Silicon dioxide
Няма данни за нежелани реакции при употребата му в хранителни продукти.
Е 552 Calcium silicate
Получава се от варовик и каменни водорасли (diatoma). Използва се като антиацид. Няма данни за нежелани реакции.
Е 553 (а) Magnesium silicates
Препоръчва се избягване на употребата му. В някои страни е забранен.
Е 553 (b) Talc
Свързва се с рак на стомаха. Съдържа се в полирания ориз, шоколади, сладкарски произведения.
Е 554 Sodium aluminium silicate
Използва се в сол, сухо мляко и брашно. Смята се, че алуминият уврежда плацентата през време на бременността и е свързан с болестта на Алцхаймер.
Е 556 Calcium aluminium silicate
Получава се от минерални соли. Използва се в сухото мляко. Виж и описаното за Е 554.
Е 558 Bentonite
Няма данни за нежелани реакции.
Е 559 Aluminium silicate (Kaolin)
Няма данни за нежелани реакции.
E 570 * Stearic acid
Възможно е да има животински произход. Виж и описаното за стеаратите.
E 572 * Magnesium stearate
Няма данни за нежелани реакции при употребата му в хранителни продукти.
E 575 Glucono delta-lactone
Няма данни за нежелани реакции.
E 576 Sodium gluconate
Препоръчва се избягване на употребата му. В някои страни е забранен.
E 577 Potassium gluconate
Няма данни за нежелани реакции.
E 578 Calcium gluconate
Няма данни за нежелани реакции.
E 579 Ferrous gluconate
Получава се от желязо и глюкоза. Използва се в маслини, в добавки на желязо. В малки количества е безопасен.
E 585 Ferrous lactate
?

* Хранителни добавки, които е възможно да се добият или се получават предимно от животни.