Македонска наденица

Македонската наденица е вид варено-пушена наденица, месен продукт от раздробени месни суровини и тлъстини от тях, напълнени в обвивки, или без обвивки, подложени на обжарване, пушене и варене, или само на варене до достигане на температура в центъра на колбасите 72°С, в резултат на което продуктите са готови за консумация.
Допуска се влагането на белтъчни съставки (общо до 3 % от масата на месните суровини) и въглехидратни съставки (общо до 1% от масата на месните суровини). Пълни се в естествени обвивки с диаметър 28-36 мм; с дължина на парчетата 15-18 см.