Леберкез

Леберкеза е колбас, приготвен от месни суровини и тлъстини от тях, с или без свински черен дроб, без обвивка, подложен на варене или печене във форми. Месо от едри преживни животни, свинско месо, сланина и черен дроб. Допуска се влагането на белтъчни съставки (общо до 3% от масата на месните суровини) и въглехидратни съставки (общо до 1% от масата на месните суровини), подложени на печене или варене.