Почистване на прясна риба

Image • Рибата винаги трябва да се мие отделно, за да не се омиришат другите продукти на риба.
• Замърсените от риба съдове трябва да се измиват много внимателно, като на края се почистват с оцет.
• Не добре измитите съдове могат да станат причина да замирише на риба някой сладкиш или десерт или друго ястие.
• Почистването на риба зависи от вида и. Ако е с люспи, рибата се хваща с лявата ръка за опашката, с дясната се държи ножът с острието срещу люспите и те се изстъргват, като се внимава да не се нареже с ножа кожата на рибата.
• С ножица можете да отрежете перките на рибата.
• Изкормят се вътрешностите на рибата заедно хрилете, като те се хващат здраво в основите и се издърпват. Ако това не може да се направи, рибата се изкормва чрез разрез, направен на корема.
• При почистването на рибата се внимава да не се разкъсат червата, които често съдържат червеи, защото те могат да се пръснат по цялата вътрешност на рибата.
• След изкормването рибата трябва да се измие с обилна течаща вода.
• Измитите риби се подсушават с кухненско руло и се подлагат на кухненска обработка цели или нарязани на парчета.
• Ако рибата е чига, внимателно се издърпва жилата, която се намира в гръбначния стълб, защото в противен случай през време на пърженето или варенето рибата ще се свие и ще заеме съвсем неестествено положение.
• При чистенето на шарана трябва да се отстрани седефното копче(кокалче), което се намира на върха на главата при съединението и с трупа. Често това кокалче прави ястието неприятно, а понякога и горчиво.